Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

balon radiosondážní
balon sondážní – tenkostěnný balon z elastického materiálu, plněný obvykle vodíkem, vypouštěný volně do atmosféry a vynášející radiosondu nebo jiný prostředek sloužící k aerologickému měření.
angl: sounding balloon; slov: rádiosondážny balón; něm: Ballonsonde f; fr: ballon-plafond m; rus: радиозонд  1993-a3
podpořila:
spolupracují: