Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

balon radiosondážní
balon sondážní – tenkostěnný balon z elastického materiálu, plněný obvykle vodíkem, vypouštěný volně do atmosféry a vynášející radiosondu nebo jiný prostředek sloužící k měření meteorologických prvků v atmosféře.
angl: sounding balloon slov: rádiosondážny balón něm: Ballonsonde f fr: ballon-plafond m rus: радиозонд  1993-a2
podpořila:
spolupracují: