Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teorie cyklogeneze divergenční
teorie, podle níž cyklony vznikají a prohlubují se v důsledku rozbíhavosti čili difluence proudnic ve stř. troposféře, a anticyklony v důsledku sbíhavosti čili konfluence proudnic. V praxi byly pro tyto účely používány mapy absolutní topografie 700 hPa a 500 hPa. Divergenční teorii cyklogeneze vypracoval něm. meteorolog R. Scherhag v r. 1933, z hlediska současných poznatků je již překonána.
angl: divergence theory of cyclogenesis slov: divergenčná teória cyklogenézy něm: Divergenztheorie der Zyklogenese f, Sherhag-Theorie der Zyklogenese f rus: дивергентная теория циклогенеза, дивергентная теория циклонообразования  1993-a1
podpořila:
spolupracují: