Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izochrona
čára spojující na mapě místa s výskytem určitého jevu ve stejném čase, např. spojuje místa se současným přechodem fronty.
angl: isochrone slov: izochróna rus: изохрона něm: Isochrone f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: