Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

altimetr
družicové meteorologii označení pro aktivní radiometr, zaměřený na získávání velmi přesných údajů o výšce hladiny moří a oceánů. Data z altimetrů (společně s dalšími daty) jsou rovněž asimilována do modelů numerické předpovědi počasí. Viz též družice Jason.
Termín pochází z lat. slova altimeter, doloženého již v 11. století jako označení přístroje na měření výšky. Skládá se z lat. altus „vysoký“ a z řec. μέτρον [metron] „míra, měřidlo“.
angl: altimeter slov: altimeter něm: Altimeter n, Höhenmesser m, Altimeter n, Höhenmesser m fr: altimètre m rus: алтиметр  2014
podpořila:
spolupracují: