Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

nukleace homogenní
syn. nukleace spontánní – ve fyzice oblaků a srážek označuje nukleaci vody a ledu, která probíhá spontánně, náhodnými kolizemi molekul nebo podkritických molekulárních shluků ve vodní páře nebo vodě, bez účasti kondenzačních a ledových jader. Za běžných podmínek v atmosféře k homogenní nukleaci nedochází; přítomnost kondenzačních a ledových jader zajišťuje přednostní uplatnění heterogenní nukleace. Hodnoty přesycení vodní párou, které odpovídají detekovatelné rychlosti homogenní nukleace a klesají s rostoucí teplotou, jsou řádu 102 %. Viz též nukleace heterogenní.
angl: homogeneous nucleation, spontaneous nucleation slov: homogénna nukleácia něm: spontane Nukleation f, homogene Nukleation f rus: гомогенная нуклеация, спонтанная нуклeация  1993-b3
podpořila:
spolupracují: