Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pozorování meteorologické výškové
angl: upper-air meteorological observation slov: výškové meteorologické pozorovanie rus: высотное метеорологическое наблюдение něm: meteorologische Höhenbeobachtung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: