Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pás tmavý
syn. pás temný, pás Alexandrův – pás oblohy mezi hlavní a vedlejší duhou. Za situace, kdy jsou tyto duhy výrazně patrné, má část oblohy uvnitř hlavní duhy relativně největší jas, poněkud menší jas mívá obloha na vnější straně vedlejší duhy, zatímco mezi oběma těmito duhami je jas oblohy nejmenší. Paprsky podstupující na vodních kapkách jeden vnitřní odraz mohou přicházet do oka pozorovatele pouze z prostoru uvnitř hlavní duhy, paprsky se dvěma vnitřními odrazy jen z prostoru vně vedlejší duhy, zatímco prostor mezi oběma duhami je pro oboje právě zmíněné paprsky nepřístupný.
angl: Alexandr's band, dark band  2014
podpořila:
spolupracují: