Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hvizd atmosférický
zvuk akust. kmitočtu slyšitelný v citlivých radiopřijímačích. Šíří se atmosférou, podél magnetických siločar. Připomíná hudební tón trvající asi 1 s, během něhož klesne kmitočet zhruba z 10 kHz na 1 kHz. Zdrojem atmosférického hvizdu jsou blesky na celé zeměkouli. Viz též sfériky.
angl: whistler slov: atmosférický hvizd rus: свистящие атмосферики něm: Whistler m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: