Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hvizd atmosférický
zvuk akust. kmitočtu slyšitelný v citlivých radiopřijímačích. Je působen zachycením elektromagnetického signálu přenášeného podél siločar v zemském magnetickém poli. Připomíná hudební tón trvající asi 1 s, během něhož klesne kmitočet zhruba z 10 kHz na 1 kHz. Zdrojem atmosférického hvizdu jsou blesky na celé zeměkouli. Viz též sfériky.
angl: whistler slov: atmosférický hvizd něm: Whistler m rus: свистящие атмосферики  1993-a3
podpořila:
spolupracují: