Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

drsnost zimy
syn. tuhost zimy.
angl: severity of winter; slov: drsnosť zimy; něm: Winterstrenge f; fr: rigueur hivernale f, rudesse de l'hiver f; rus: суровость зимы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: