Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

drsnost zimy
syn. tuhost zimy.
angl: severity of winter slov: drsnosť zimy něm: Winterhärte f, Winterstrenge f rus: суровость зимы fr: rigueur hivernale f, rudesse de l'hiver f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: