Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

transformace příměsi
souhrn chem. změn podmíněných vzájemnými reakcemi znečišťujících příměsí nebo reakcemi mezi příměsemi a složkami ovzduší. Při transformaci příměsí se mohou uplatňovat i fotochemické reakce pod vlivem slunečního záření. Viz též transport znečišťujících příměsí.
angl: air pollution transformation slov: transformácia prímesi něm: Transformation der Luftschadstoffen f rus: трансформация примеси  1993-a1
podpořila:
spolupracují: