Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklona výšková
cyklona, která je dobře vyjádřena na výškových mapách střední a horní troposféry, avšak na přízemní synoptické mapě v dané oblasti nenajdeme žádnou uzavřenou izobaru, uvnitř které by byl tlak vzduchu nižší než v okolí. Pod výškovou cyklonou se obyčejně vyskytuje oblast s malým horiz. tlakovým gradientem nejčastěji v poli poněkud vyššího tlaku vzduchu, někdy však i dobře vyjádřený hřeben vysokého tlaku nebo nízká anticyklona. Výšková cyklona souhlasí s oblastí studeného vzduchu v troposféře a je typická oblačným počasím se srážkami.
angl: high-level cyclone , low aloft , upper cyclone, upper-level low slov: výšková cyklóna něm: Höhenzyklone f fr: dépression d'altitude f, dépression en altitude f rus: высотный циклон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: