Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vzduch pevninský
syn. vzduch kontinentální – vzduchová hmota, která vznikla nebo se transformovala nad rozsáhlými plochami pevnin, popř. nad zamrzlým oceánem. V typech vymezených geografickou klasifikací vzduchových hmot se liší od mořského vzduchu především menší vlhkostí vzduchu, větší průměrnou denní i průměrnou roční amplitudou teploty vzduchu aj.
angl: continental air slov: pevninský vzduch něm: kontinentale Luft f rus: континентальный воздух  1993-a3
podpořila:
spolupracují: