Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzduch pevninský
syn. vzduch kontinentální – vzduchová hmota, která vznikla nebo se transformovala nad rozsáhlými plochami pevnin, popř. nad zamrzlým oceánem. V typech vymezených geografickou klasifikací vzduchových hmot se liší od mořského vzduchu především menší vlhkostí vzduchu, větší průměrnou denní i průměrnou roční amplitudou teploty vzduchu aj.
angl: continental air; slov: pevninský vzduch; něm: kontinentale Luft f; rus: континентальный воздух  1993-a3
podpořila:
spolupracují: