Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

atmosféra barotropní
stav atmosféry, v níž jsou izopyknické (izosterické), izotermické a izobarické plochy rovnoběžné. V barotropní atmosféře je proto hustota vzduchu funkcí pouze tlaku nebo pouze teploty vzduchu. Jelikož je izobarický teplotní gradient nulový, vektor geostrofického větru se ve vert. směru nemění. V barotropní atmosféře rovněž nemůže probíhat vývoj tlakových útvarů. Viz též atmosféra baroklinní, barotropie, model barotropní.
angl: barotropic atmosphere; slov: barotropná atmosféra; něm: barotrope Atmosphäre f; fr: atmosphère barotrope f; rus: баротропная атмосфера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: