Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tlak celkový
1. úhrnný tlak směsi plynů, který je součtem dílčích tlaků jednotlivých složek směsi;
2. součet dynamického tlaku a statického tlaku v proudících tekutinách. V meteorologii se měří jako jedna z tlakových veličin snímaných čidlem aerodyn. anemometru. Odečtením statického tlaku od celkového tlaku v převodníku anemometru lze pak získat dynamický tlak.
angl: total pressure slov: celkový tlak něm: Gesamtdruck m rus: полное давление  1993-a3
podpořila:
spolupracují: