Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

radiorefrakce
slang. označení pro atmosférickou refrakci v oboru radiových vln, tj. pro lom elmag. vln v atmosféře. Viz index lomu elektromagnetického vlnění ve vzduchu.
slov: rádiorefrakcia rus: радиорефракция něm: Radiorefraktion f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: