Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pluviograf
viz ombrograf. Viz též mikropluviograf.
angl: pluviograph, recording raingauge; slov: pluviograf; něm: Pluviograph m, Niederschlagsschreiber m; rus: дождемер, плювиограф  1993-a3
podpořila:
spolupracují: