Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mapa izobront
mapa, na níž jsou izobrontami spojena místa zemského povrchu s prvním slyšitelným zahřměním. Mapy izobront se dříve konstruovaly ke zjišťování tahu bouřek, v současnosti je nahradily výstupy detekce blesků.
angl: isobront chart; slov: mapa izobront; něm: Isobrontenkarte f; rus: карта изобронт  1993-a3
podpořila:
spolupracují: