Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mapa izobront
mapa, na níž jsou izobrontami spojena místa zemského povrchu s prvním slyšitelným hřměním. Obvykle se konstruovaly ke zjišťování tahu bouřek, dnes se nepoužívá.
angl: isobront chart slov: mapa izobront rus: карта изобронт něm: Isobrontenkarte f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: