Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mapa izobront
mapa, na níž jsou izobrontami spojena místa zemského povrchu s prvním slyšitelným zahřměním. Mapy izobront se dříve konstruovaly ke zjišťování tahu bouřek, v současnosti je nahradily výstupy detekce blesků.
angl: isobront chart slov: mapa izobront něm: Isobrontenkarte f rus: карта изобронт  1993-a3
podpořila:
spolupracují: