Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tlakoměr absolutní standardní
syn. etalon barometrický – přesný tlakoměr, jímž lze měřit tlak vzduchu absolutně, tj. měření atmosférického tlaku vůči ideálnímu vakuu.
angl: absolute standard barometer slov: štandardný absolútny tlakomer něm: Hauptnormalbarometer n rus: абсолютный стандартный барометр, эталонный барометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: