Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

křivka stavová
obecně grafické vyjádření změn fyz. stavu vert. se pohybující vzduchové částice. V praxi grafické vyjádření změn teploty adiabaticky vystupující či sestupující vzduchové částice na termodynamickém diagramu. Viz též děj adiabatický.
angl: state curve slov: stavová krivka rus: кривая состояния něm: Zustandskurve f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: