Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bilance vláhová
slov: vlahová bilancia; fr: bilan hydrique des sols m; rus: водный баланс  1993-a1
podpořila:
spolupracují: