Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

lokátor akustický
syn. sodar.
angl: acoustic radar, acoustic sounder slov: akustický lokátor něm: akustisches Radar n rus: локатор акустический (содар)  1993-a3
podpořila:
spolupracují: