Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

skupina kódu
část alfanumerického meteorologického kódu. Je to skupina znaků, v tradičních alfanumerických kódech obvykle pětimístná. Skupiny kódu jsou od sebe oddělené jednou nebo více mezerami. Viz též tvar kódu.
angl: code group; slov: skupina kódu; něm: Schlüsselgruppe f; rus: группа кода  1993-a3
podpořila:
spolupracují: