Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

skupina kódu
část alfanumerického meteorologického kódu. Je to skupina znaků, v tradičních alfanumerických kódech obvykle pětimístná. Skupiny kódu jsou od sebe oddělené jednou nebo více mezerami. Viz též tvar kódu.
angl: code group slov: skupina kódu rus: группа кода něm: Schlüsselgruppe f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: