Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vlna tropopauzy
zvlnění tropopauzy vyvolané vert. pohyby vzduchu v souvislosti s výraznou cyklonální činností, která může vést i k protržení tropopauzy. Současně se změnami výšky tropopauzy při přesunu cyklon a anticyklon v atmosféře se mění i teplota v hladině tropopauzy a nad ní, tj. ve spodní části stratosféry, a to tak, že při nízké tropopauze se její teplota zvyšuje, při vysoké snižuje.
angl: tropopause wave; slov: vlna tropopauzy; něm: Tropopausenwelle f; rus: волна тропопаузы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: