Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

meteorologie tropická
část meteorologie zabývající se zvláštnostmi vývoje atm. procesů v tropické oblasti, která je přibližně vymezená na severu obratníkem Raka a na jihu obratníkem Kozoroha. Poznatky tropické meteorologie vycházejí jednak ze systematických měření pozemních meteorologických stanic, zejména ale z družicových a radarových měření, a také z výsledků expedičních měření, jako např. YOTC, TACE a TROPICSS. Hlavním předmětem výzkumu tropické meteorologie je pasátová a monzunová cirkulace, tropické cyklony, intertropická zóna konvergence, speciální systémy tropické cirkulace (Maddean-juliánská, vlny ve východním proudění, El-Niňo, Jižní oscilace) a vzájemná vazba mezi tropickou a vnětropickou cirkulací i mezi cirkulacemi obou polokoulí.
angl: tropical meteorology slov: tropická meteorológia rus: тропическая метеорология  1993-a3
podpořila:
spolupracují: