Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

index maritimity
angl: maritimity index slov: index maritimity rus: показатель океаничности? něm: Index zur Maritimität m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: