Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

index maritimity
angl: maritimity index; slov: index maritimity; něm: Index zur Maritimität m; rus: показатель океаничности?  1993-a2
podpořila:
spolupracují: