Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

potenciál divergenční
angl: velocity potential; slov: divergenčný potenciál; něm: Geschwindigkeitspotential n; rus: потенциал скорости  1993-a1
podpořila:
spolupracují: