Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izomera
izolinie používaná v klimatologii ke znázornění roč. rozdělení srážek. Spojuje místa se stejným úhrnem relativních srážek v daném kalendářním měsíci. V principu je totožná s ekvipluvou.
Izomery poprvé využil a termín navrhl angl. klimatolog M. de Carle Salter v r. 1914. Pochází z řec. ἰσομερής [isomerés] „mající stejný podíl“ (z ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a μέρος [meros] „podíl, účast“).
angl: isomer; slov: izomera; něm: Isomere f; rus: изомера  1993-a1
podpořila:
spolupracují: