Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izomera
syn. ekvipluva – čára používaná v klimatologii ke znázornění roč. rozdělení srážek. Spojuje místa:
1. se stejným podílem měs. nebo sezonních srážek na roč. úhrnu srážek, vyjádřeným v %, tj. se stejnými relativními srážkami;
2. se stejným poměrem měs. úhrnu srážek k 1/12 roč. úhrnu srážek, tj. se stejným pluviometrickým koeficientem.
angl: isomer slov: izomera něm: Isomere f rus: изомера  1993-a1
podpořila:
spolupracují: