Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bouře tropická
1. druhé stadium vývoje tropické cyklony, ve kterém desetiminutový (v USA minutový) průměr rychlosti přízemního větru dosahuje hodnot mezi 17 a 33 m.s–1. Tropická bouře se vyznačuje dobře organizovanými srážkovými pásy, přičemž konvekce se zpravidla koncentruje do blízkosti jejího středu;
2. nepřesné označení libovolné tropické atmosférické poruchy.
angl: tropical storm; slov: tropická búrka; něm: tropischer Wirbelsturm m; fr: tempête tropicale f; rus: тропический шторм  1993-a3
podpořila:
spolupracují: