Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klimogram
syn. klimagram.
Termín se skládá ze slova klima a z řec. γράμμα [gramma] „písmeno, záznam“.
slov: klimogram; něm: Klimogramm n; rus: климограмма  1993-a1
podpořila:
spolupracují: