Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

systém telekomunikační světový
(GTS) – jeden z prvků Světové služby počasí. Zabezpečuje mezi členskými státy Světové meteorologické organizace sběr, přenos a distribuci měřených, pozorovaných a zpracovaných dat. Je organizován ve třech úrovních:
a) hlavní spojovací okruh propojuje světová a vybraná regionální meteorologická centra;
b) regionální telekomunikační síť zabezpečuje spojení regionálních telekomunikačních center resp. regionálního meteorologického centra s národními meteorologickými centry;
c) národní telekomunikační síť je určena zejména pro sběr dat ze staniční sítě, dat získaných pozorováním z letadel a lodí na území spadajícím do zóny odpovědnosti národního met. centra.
angl: Global Telecommunication System slov: Svetový telekomunikačný systém něm: Globales Fernmeldesystem n, Globales Telekommunikationssystem n, GTS n rus: Глобальная система телесвязи  1993-a3
podpořila:
spolupracují: