Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ovlivňování klimatu
působení člověka na klima např. vysoušením krajiny, změnou vodního režimu půdy, vypouštěním exhalací aj. V tomto smyslu je ovlivňování klimatu zpravidla negativním a nechtěným důsledkem rozvoje průmyslové a zemědělské výroby. Jen v menší míře jsou prováděna cílená opatření směřující ke zlepšení klimatu, a to v měřítku mikroklimatu, popř. místního klimatu, např. výsadba větrolamů, závlahy, zvětšování vodních ploch aj. Viz též faktory klimatu antropogenní, meliorace klimatu, klima měst, znečišťování ovzduší.
angl: climatic control slov: ovplyvňovanie klímy rus: воздействие на климат, климатический контроль  2014
podpořila:
spolupracují: