Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

aktuál
slang. označení pro počasí skutečné.
Termín pochází z lat. actualis „(ú)činný, skutečný“.
angl: current weather slov: aktuál něm: tatsächliches Wetter n  fr: météo en temps réel f rus: текущая погода, реальная погода  1993-a1
podpořila:
spolupracují: