Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

aktuál
slang. označení pro počasí skutečné.
Termín pochází z lat. actualis „(ú)činný, skutečný“.
angl: current weather; slov: aktuál; něm: tatsächliches Wetter n ; fr: météo en temps réel f; rus: текущая погода, реальная погода  1993-a1
podpořila:
spolupracují: