Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

turbidita
Termín pochází ze středolat. turbiditas „zmatení, rozrušení; kalnost (tekutiny)“, odvozeného od turbidus „rozbouřený, nepokojný“ (od turba „dav; povyk, zmatek“).
angl: turbidity; slov: turbidita; něm: Trübung f, Turbidität f; rus: мутность  1993-a1
podpořila:
spolupracují: