Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

spektrum Chrgianovo–Mazinovo
angl: Khrgian–Mazin spectrum něm: Chrgian-Mazin-Spektrum n rus: спектр Хргиана-Мазина  2019
podpořila:
spolupracují: