Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

spektrum Chrgianovo–Mazinovo
angl: Khrgian–Mazin spectrum; něm: Chrgian-Mazin-Spektrum n; rus: спектр Хргиана-Мазина  2019
podpořila:
spolupracují: