Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

spektrum Chrgianovo–Mazinovo
angl.: Khrgian–Mazin spectrum něm.: Chrgian-Mazin-Spektrum n rus.: спектр Хргиана-Мазина  2019
podpořila:
spolupracují: