Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

spektrum Chrgianovo–Mazinovo
angl: Khrgian–Mazin spectrum něm: Chrgian-Mazin-Spektrum n 
podpořila:
spolupracují: