Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tabulky hygrometrické
angl: hygrometric tables slov: hygrometrické tabuľky něm: hygrometrische Tabellen f/pl rus: гигрометрические таблицы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: