Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tabulky hygrometrické
angl: hygrometric tables; slov: hygrometrické tabuľky; něm: hygrometrische Tabellen f/pl; rus: гигрометрические таблицы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: