Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podvrstva atmosféry přízemní
angl: surface sublayer of atmosphere; slov: prízemná podvrstva atmosféry; rus: приземный слой воздуха  2019
podpořila:
spolupracují: