Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vír cirkumpolární
syn. vír polární – ve všeobecné cirkulaci atmosféry cyklonální záp. proudění kolem geogr. pólů ve vyšších hladinách troposféry a ve spodní stratosféře. Na výškových mapách mu odpovídají uzavřené cyklonální izohypsy absolutní barické topografie.
angl: circumpolar vortex, circumpolar whirl , polar vortex slov: cirkumpolárny vír rus: околополярный вихрь, полярный вихрь  1993-a1
podpořila:
spolupracují: