Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vítr barický
syn. proudění barické – horiz. proudění bez tření v atmosféře, pří kterém síla horiz. tlakového gradientu a Coriolisova síla směřují proti sobě. Příkladem barického větru je geostrofický vítr a gradientový vítr.
angl: baric wind slov: barický vietor něm: barischer Wind m rus: барический ветер  1993-a1
podpořila:
spolupracují: