Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kryopedometr
Termín se skládá z řec. κρύος [kryos] „mráz“ (z něhož podle některých teorií pochází i slovo krystal), πέδον [pedon] „půda“ (příbuzného s lat. pes, gen. pedis „chodidlo“, srov. pedál) a μέτρον [metron] „míra, měřidlo“; srov. pedosféra.
angl: cryopedometer; slov: kryopedometer; něm: Frosttiefenmesser m; rus: криопедометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: