Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzduch čistý
1. vzduch neobsahující žádné atmosférické příměsi;
2. vzduch, který obsahuje z daného hlediska zanedbatelné množství atmosférických příměsí.
Viz též atmosféra čistá, vzduch průzračný, vzduch znečištěný.
angl: clean air; slov: čistý vzduch; něm: reine Luft f, Reinluft f; rus: чистый воздух  1993-a3
podpořila:
spolupracují: