Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vzduch čistý
1. vzduch neobsahující pevné, kapalné či plynné znečišťující příměsi. Viz též atmosféra suchá a čistá, vzduch průzračný;
2. vzduch, který obsahuje z daného hlediska zanedbatelné množství znečišťujících příměsí.
angl: clean air slov: čistý vzduch něm: reine Luft f, Reinluft f rus: чистый воздух  1993-a2
podpořila:
spolupracují: