Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

theta-systém
syn. soustava souřadnicová Θ – souřadnicová soustava, jejíž vert. souřadnicí je potenciální teplota vzduchu označovaná řeckým písmenem Θ. Je vhodná např. pro studium adiabatických dějů.
angl: Θ coordinate system, Θ system slov: theta systém něm: Theta-System n rus: система кoординат тета (Ѳ)  1993-a1
podpořila:
spolupracují: