Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pozorování meteorologické přízemní
meteorologické pozorování prováděné pozorovatelem ze zemském povrchu bez přístrojů nebo pomocí met. přístrojů, jejichž čidla jsou pevně spojena se zemí. Viz též pozorování aerologické.
angl: surface meteorological observation slov: prízemné meteorologické pozorovanie něm: bodennahe meteorologische Beobachtung f rus: наземное метеорологическое наблюдение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: