Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

slunce boční
angl: lateral sun slov: bočné slnko rus: ложное солнце něm: Nebensonne f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: