Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

iont lehký
angl: fast ion, light ion, small ion slov: ľahký ión něm: leichtes Ion n rus: легкий ион  1993-a1
podpořila:
spolupracují: