Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

iont lehký
angl: fast ion, light ion, small ion; slov: ľahký ión; něm: leichtes Ion n; rus: легкий ион  1993-a1
podpořila:
spolupracují: