Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

iont lehký
angl: fast ion, light ion, small ion slov: ľahký ión rus: легкий ион něm: leichtes Ion n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: