Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zákon větru barický
angl: baric wind law; slov: barický zákon vetra; něm: barisches Windgesetz n; rus: барический закон ветра  1993-a1
podpořila:
spolupracují: