Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izoterma aktuální
zřídka používané označení pro izotermu, sestrojenou z teplotních údajů neredukovaných na hladinu moře, v protikladu k pojmu redukovaná izoterma.
angl: actual isotherm; slov: aktuálna izoterma; něm: wahre Isotherme f; rus: изотерма по фактическим данным  1993-a1
podpořila:
spolupracují: