Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izoterma aktuální
zřídka používané označení pro izotermu, sestrojenou z teplotních údajů neredukovaných na hladinu moře, v protikladu k pojmu redukovaná izoterma.
angl: actual isotherm slov: aktuálna izoterma něm: wahre Isotherme f rus: изотерма по фактическим данным  1993-a1
podpořila:
spolupracují: