Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

oblast územní WMO
oblasti, na které Světová meteorologická organizace (WMO) rozdělila svět za účelem plnění úkolů s přihlédnutím ke specifickým podmínkám v různých regionech. V rámci územních oblastí řídí činnost jednotlivých met. a hydr. služeb oblastní sdružení (RA, Regional Associations), která jsou vedle kongresu a tech. komisí zákl. orgány WMO. RA I zaujímá Afriku, RA II Asii, RA III Jižní Ameriku, RA IV Severní a Střední Ameriku, RA V Austrálii a RA VI zaujímá Evropu a středomořské země Blízkého východu a bývalé sovětské republiky v oblasti Kavkazu.
angl: WMO Regional Association slov: územná oblasť WMO rus: территориальная область ВМО, территория ВМО něm: WMO-Territorialgebiet n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: