Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

atmosféra Rayleighova
modelová atmosféra, ve které je procházející sluneční záření ovlivňováno pouze molekulárním rozptylem a nedochází ani k absorpci záření. Vlastnosti Rayleighovy atmosféry zhruba splňuje suchá a čistá atmosféra. Viz též rozptyl Rayleighův.
angl: Rayleigh atmosphere; slov: Rayleighova atmosféra; něm: Rayleigh-Atmosphäre f; rus: релеевская атмосфера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: