Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

atmosféra Rayleighova
modelová atmosféra, ve které je procházející sluneční záření ovlivňováno pouze rozptylem elektromagnetického vlnění v atmosféře na molekulách atmosférických plynů. To znamená, že nepůsobí jiný typ rozptylu a neexistuje ani absorpce záření. Vlastnosti Rayleighovy atmosféry zhruba splňuje suchá a čistá atmosféra.
angl: Rayleigh atmosphere slov: Rayleighova atmosféra něm: Rayleigh-Atmosphäre f rus: релеевская атмосфера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: