Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

větrolam
pás tvořený stromy a keři vysázený na ochranu zájmového území před škodlivými účinky větru. Větrolamy se zakládají v převážně rovinných a bezlesých oblastech se sušším klimatem ve snaze snížit rychlost výsušných větrů a omezit např. odnos půdních částic nebo sněhu z polí. Větrolamy mají komplexní účinky na vodní a tepelnou bilanci prostředí v mikroklimatickém měřítku. Viz též suchověj.
angl: windbreak slov: vetrolam něm: Windbrecher m, Windschutzgürtel m, Windschutzstreifen m rus: ветрозащитная полоса  1993-a1
podpořila:
spolupracují: