Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

větrolam
pás tvořený stromy a keři vysázený na ochranu zájmového území před škodlivými účinky větru. Větrolamy se zakládají v převážně rovinných a bezlesých oblastech se sušším klimatem ve snaze snížit rychlost výsušných větrů a omezit např. odnos půdních částic nebo sněhu z polí. Větrolamy mají komplexní účinky na vodní a tepelnou bilanci prostředí v mikroklimatickém měřítku. Viz též suchověj.
angl: windbreak; slov: vetrolam; něm: Windbrecher m, Windschutzgürtel m, Windschutzstreifen m; rus: ветрозащитная полоса  1993-a1
podpořila:
spolupracují: