Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

inverze teploty vzduchu advekční
teplotní inverze vznikající buď působením vertikálně nerovnoměrné teplé advekce, když ve vyšších hladinách proudí do dané oblasti rel. teplejší vzduch než v hladinách nižších, nebo prouděním rel. teplého vzduchu nad studený zemský povrch. Prvním způsobem vznikají advekční inverze výškové, druhým advekční inverze přízemní.
angl: advective inversion slov: advekčná inverzia teploty vzduchu něm: Advektionsinversion f rus: адвективная инверсия  1993-a2
podpořila:
spolupracují: